Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Indywidualne konsultacje psychologiczne (w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania)

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Gogolin do skorzystania z bezpłatnej usługi pt. "Indywidualne konsultacje psychologiczne (w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania)".

Jest to usługa, która ma na celu dostarczanie uczestnikom wsparcia emocjonalnego czy informacyjnego w trudnych momentach, które przeżywają.

Ze względu na ograniczenia motoryczne Uczestników Projektu związane z różnymi jednostkami chorobowymi, pomoc psychologiczna będzie mogła być wykonywana w miejscu zamieszkania.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z usługi mogą zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w Gogolinie:

- bezpośrednio w siedzibie na Placu Dworcowym 2;

- telefonicznie pod numerem tel. 77 47 49 415 lub 77 47 49 416

- drogą elektroniczną: 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie wraz z wnioskiem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w siedzibie CUS Gogolin oraz na stronie www.cus.gogolin.pl w zakładce PROJEKTY UNIJNE.

Usługa realizowana jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” - Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Indywidualne konsultacje pscyhologiczne dla dorosłych (w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania).png

Wersja XML